DANSESALEN ROMMEN FOJAEN ROMMEN MUSIKKSALEN ROMMEN FLERBRUKSSALEN ROMMEN HOLMLIA DRAMMEN FJELL DRAMMEN UNION GRøNLAND LøRENSKOG
11.00 - 12.00 Kathak
Nybegynnere
11.00 - 11.45
16 år og oppover
Jayati Banerjee
Tarak Dutta
Bollywood
5-8 år
11.00 - 11.45
Shilpi Bhatnagar
Bollywood
Voksne kvinner
11.00 - 11.45
Anshu Jain
12.00 - 13.00 Bhangra
Gutter, 5år og oppover
12.00 - 12.45
Øve på teknikker
Kathak
Nybegynnere
12.00 - 12.45
5-15år
Jayati Banerjee


Bollywood
9-15 år(jenter)
12.00 - 12.45
Anshu Jain
Shilpi Bhatnagar og Tarak Dutta
13.00 - 14.00 Bhangra
Gutter og jenter, 9+
13.00 - 13.45
Koreografi basert time + teknikker
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Bollywood
Mandag
18.30 - 19.30
Ungdommer og voksne
Shilpi Bhatnagar
19.00 - 20.00
Trykk på dansetimen for mer informasjon

Dansesalen Rommen

Musikksalen Rommen

Flerbrukssalen Rommen

Grønland

DANSESALEN ROMMEN FOJAEN ROMMEN MUSIKKSALEN ROMMEN FLERBRUKSSALEN ROMMEN HOLMLIA DRAMMEN FJELL DRAMMEN UNION GRøNLAND LøRENSKOG
11.00 - 12.00 Kathak
Nybegynnere
11.00 - 11.45
16 år og oppover
Jayati Banerjee
Tarak Dutta
12.00 - 13.00 Kathak
Nybegynnere
12.00 - 12.45
5-15år
Jayati Banerjee
Shilpi Bhatnagar og Tarak Dutta
Trykk på dansetimen for mer informasjon

Dansesalen Rommen

Flerbrukssalen Rommen

DANSESALEN ROMMEN FOJAEN ROMMEN MUSIKKSALEN ROMMEN FLERBRUKSSALEN ROMMEN HOLMLIA DRAMMEN FJELL DRAMMEN UNION GRøNLAND LøRENSKOG
12.00 - 13.00 Bhangra
Gutter, 5år og oppover
12.00 - 12.45
Øve på teknikker
13.00 - 14.00 Bhangra
Gutter og jenter, 9+
13.00 - 13.45
Koreografi basert time + teknikker
Trykk på dansetimen for mer informasjon

Dansesalen Rommen

Musikksalen Rommen

DANSESALEN ROMMEN FOJAEN ROMMEN MUSIKKSALEN ROMMEN FLERBRUKSSALEN ROMMEN HOLMLIA DRAMMEN FJELL DRAMMEN UNION GRøNLAND LøRENSKOG
11.00 - 12.00 Bollywood
5-8 år
11.00 - 11.45
Shilpi Bhatnagar
Bollywood
Voksne kvinner
11.00 - 11.45
Anshu Jain
12.00 - 13.00 Bollywood
9-15 år(jenter)
12.00 - 12.45
Anshu Jain
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Bollywood
Mandag
18.30 - 19.30
Ungdommer og voksne
Shilpi Bhatnagar
19.00 - 20.00
Trykk på dansetimen for mer informasjon

Musikksalen Rommen

Flerbrukssalen Rommen

Grønland

DANSESALEN ROMMEN FOJAEN ROMMEN MUSIKKSALEN ROMMEN FLERBRUKSSALEN ROMMEN HOLMLIA DRAMMEN FJELL DRAMMEN UNION GRøNLAND LøRENSKOG
Trykk på dansetimen for mer informasjon
DANSESALEN ROMMEN FOJAEN ROMMEN MUSIKKSALEN ROMMEN FLERBRUKSSALEN ROMMEN HOLMLIA DRAMMEN FJELL DRAMMEN UNION GRøNLAND LøRENSKOG
Trykk på dansetimen for mer informasjon
DANSESALEN ROMMEN FOJAEN ROMMEN MUSIKKSALEN ROMMEN FLERBRUKSSALEN ROMMEN HOLMLIA DRAMMEN FJELL DRAMMEN UNION GRøNLAND LøRENSKOG
Trykk på dansetimen for mer informasjon