ORGANISASJONEN

Damini House of Culture er en medlemsorganisasjon, med formelle vedtekter og registrert virksomhet. Vi arbeider kontinuerlig med å profesjonalisere organisasjonen som helhet.

Styret: 

Styreleder: Vineet Jain, E.-post: vineet.jain@online.no 

Styremedlem: Mari S.Hammer, E-post: marisommehammer@gmail.com,

Styemedlem: Guri Viken, E-post: guriviken@gmail.com

Styremedlem: Meenakshi Johar, E-post: meenakshijohar@yahoo.com

Styremedlem: Shilpi Bhatnagar, E-post: shilpibhatnagar22@gmail.com

Vara: Hina Payal Varma, E-post: hinapayal_89@hotmail.com 

Instruktører: 

Anshu Jain – instruktør i Bollywood & Folkedans

Shilpi Bhartnagar- instruktør i Bollywood, Folkedans og Kathak

Kashmira Rahul - instruktør i Folkedans

Jayati Banerjee – instruktør i Kathak

Tarak Dutta – Instruktør i tabla (indisk musikk instrument)

Radhika Pandey - Instruktør i Bollywood

Vi mottar støtte fra Statsbudsjettet Post 56, Oslo Kommune, Stovner Bydel, SO, LNU for driften av organisasjonen. Våre samarbeidspartnere er IKM-Grønland, The Great India og Rommen Scene- Stovner Bydel.       [/column_left]

VIRKSOMHETEN

Integrering og brobygging I vårt arbeid med tokulturelle ungdom, jobber vi mye med utvikling av selvtillit og identitet. Vi skaper en arena der unge sammen kan finne en identitet i balansen mellom foreldrenes kultur og den norske rollen de selv vokser opp i. Dette er en viktig rolle som må bevares og utvikles. Dette tilbudet og denne arenaen bør ikke undervurderes for den har vært en viktig holde punkt for mange første og andre generasjonsfødte indiske og pakistanske nye normen. De har en fritidsaktivitet som hjelper dem med å forstå sine foreldres røtter og dermed forstå familie situasjon bedre. Siden vi som driver det er selv første generasjon – født her i Norge vet vi hva det har betydd for våre vanskelige ungdomsår å kunne ha en nøytral arena å møte andre ungdommer med samme utfordringer og problemer. Samtidig som vi er fysisk aktive, lærer noe nytt, tradisjonelt, møter andre dansegrupper og ikke minst for sett Norge. Det aller viktigste er at det er et tilbud der alle kan uttrykke seg i den formen som står deres hjerte nært og som er riktig for dem. Damini har også en unik mulighet til å fungere som en brobygger mellom ulike samfunnsgrupper med sin kulturformidling. Dette integreringsarbeidet ser vi har gode resultater, og vi ønsker med vårt arbeid å utvikle dette videre. Samarbeidspartnere: www.khansstrings.no/ www.sudeshnasarod.com/ www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/bydeler/bydel-stovner/ [/column_right] [/columns]