slidekompani

Bakgrunn

"Damini House of Culture" er en videreføring av "Indisk Dans og Kultursenter", en organisasjon som ble stiftet i 1986. Tanken bak "Indisk Dans og Kultursenter" var å ivareta den indiske kulturarven for indere bosatt i Norge. Interessen for indisk dans viste seg å være veldig stor og foreldregenerasjonen har fulgt opp og støttet barna som har tatt del i danseundervisningen. Over tid har organisasjonen blitt større, og består i dag av 70 elever i alderen 6 til 30 år. Kvaliteten har også økt betraktelig. Den profesjonelle indiske danserinnen og danselærerinnen Priya Pawar ble tidlig kontaktet og har ved jevnlige workshops bidratt til å heve dansegruppen opp på et mer profesjonelt nivå. Priya Pawar har i 18 år vært en del av Damini. Elever som har vært med siden begynnelsen er i dag utdannet til instruktører. Danserne sier de har lært mye om indisk kultur gjennom dansen og således fått kjennskap til foreldrenes bakgrunn og kultur, og en sterkere identitet i det norske samfunnet. "Indisk Dans og Kultursenter" blir nå omdøpt til "Damini House of Culture". Initiativtakerne har med denne endringen til hensikt å utvide aktiviteten og nedslagsfeltet betraktelig.

Ordet Damini betyr lynnedslag og i denne sammenhengen står: D for Dans, A for Art, M for Music, I for Indian, N for Norwegian, I for Institute.

"Damini House of Culture" ønsker å gi også personer fra andre kulturer muligheten til å fremheve sin egen identitet. "Damini" kan betegnes som et integrasjonsprosjekt hvor alternative treningsformer blir gjort tilgjengelig for et bredt publikum. Et bredt sammensatt styre med representanter blant annet fra norsk kulturliv er nedsatt for å bidra til å gjennomføre målsetningene.